"> 🥇 ▷ More Mobile, 100 Mb'lik bir fiyata 600 Mb ile yakınsama oranlarını yeniliyor » ✅